Bunun için bizlere ulaşıp görüşme talebinde bulunabilirsiniz.
Uzman kadromuzla okul kurucularımıza vereceğimiz başlıca hizmetler:
Okulun kuruluşu, organizasyonu ya da yeniden organizasyonu,
Öğretmen ve yönetici seçimleri,
Öğretmen ve yöneticilerin eğitimleri,
Eğitim felsefesi ve Yönder Okullarının vizyonuna uygun eğitimin planlanması
Okulun tanıtımı
Eğitim süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
Yıl boyunca öğretmenlere ve yöneticilere yönderlik - supervizyon
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin organizasyonu ve supervizyonu
Anne - baba eğitimleri
Veli memnuniyet araştırması
Ölçme - değerlendirme sisteminin kurulması ve danışmanlığı
Program geliştirme hizmetleri
Öğretmen - yönetici performans değerlendirmesi
Okulun (yönetici, öğretmen, program, kurumsal yapı vb.) güncellenmesi
AVANTAJLARINIZ NELER OLACAK?

Ülke genelinde sevilen ve tanınan kurucularla, toplumun güvenini kazanmış, itibarlı bir markaya ortak olma

%95 veli memnuniyetinin sağlandığı bir eğitim kurumunun temsilcisi olma

19 ilde 33 anaokulu ile zincir bir anaokulu olan Küçükşeyler Anaokullarının gücüyle hareket etme Genel Merkez tarafından sınırları çizilmiş profesyonel bir sistemin içinde güvenle var olma.

Mimari projede danışmanlık.

Öğretmen ve yönetici seçiminde danışmanlık.

Resmi iş ve işlemlerde danışmanlık.

Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Psk. Süleyman Hecebil tarafından verilecek aile eğitimleri, konferanslar.

Akreditasyon sistemi ile okul geliştirme hizmetlerinden faydalanma.

Öğretmen ve yöneticilerin Küçükşeyler Anaokulları eğitim sistemine adaptasyonu.

Kurumsal kimlik çerçevesinde hazırlanmış ve her yıl güncellenen tanıtım kampanyası (katalog, el broşürü, web sitesi, sosyal medya, iç ve dış mekân görselleri vb.).

Eğitsel sürecin birlikte planlanması ve çok sayıdaki dokümanın paylaşımı Tanıtım ve kayıt stratejilerinde rehberlik.

Her an sizlere yardımcı olacak uzman bir kadronun varlığı ve profesyonel destek.

devamı
Franchise
Ön Talep Formu
Mesleki Bilgiler
Referanslarınız
Finansal Durum