Kadromuz

Hülya AYDOĞAN

Hülya AYDOĞAN

Eğitim Koordinatörü

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Vakıf ve özel okullarda sınıf öğretmenliği, zümre başkanlığı ve anaokulları koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Okul öncesinde okuma - yazmaya hazırlık çalışmaları ve önemi, okul öncesinde dikkat geliştirici çalışmalar, GEMS materyallerinin erken çocukluk döneminde kullanımı, eğitim yönetimi ve denetimi konularında eğitimler aldı. Çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitim programları konusunda eğitici eğitimleri gerçekleştirdi. Vakıf okulu dergilerinde okul öncesi eğitim programları konusunda yayınlanan yazıları bulunmaktadır. Ayrıca özel bir vakıf okulunda okuma - yazmaya hazırlık çalışmaları konusunda kullanılan yayınları bulunmaktadır. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanındaki yüksek lisansını "Okul Öncesi Yöneticilerinin Mesleki Yeterlilikleri" konulu teziyle ve onur belgesi ile tamamladı.

haydogan@ustundokmenakademi.com
Fikriye KÜÇÜKKEÇECİ

Fikriye KÜÇÜKKEÇECİ

İngilizce Eğitim Koordinatörü

Lisans eğitimini 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili & Alman Dili Eğitimi Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tamamlamıştır. İngiltere'de bulunan Nile Enstitüsü'nde "Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi" konulu eğitim modülünü tamamlamış ve saha gözlemleri yapmıştır. Cambridge Üniversitesi tarafından verilen ve uluslararası geçerliliğe sahip olan CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Dil eğitimi alanında birçok seminere ve sempozyuma katılmış, özel ve vakıf kuruluşlarında çalışmıştır. 3-6 yaş grupları için kendi çalışmalarıyla geliştirdiği İngilizce eğitim programı bulunmaktadır. Aynı zamanda, erken çocukluk döneminde yabancı dil öğretimi, kültürler-arası etkileşimin okul öncesi İngilizce eğitim programına entegrasyonu, çocuklarda yeni bir dilin etkin, anlamlı ve uzun soluklu kazanımı konularında da öğretmen eğitimleri vermiştir.

fkucukkececi@ustundokmenakademi.com
Uzm. Psk. Şebnem GÖRKER

Uzm. Psk. Şebnem GÖRKER

Okul Geliştirme Uzmanı
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden 1982 yılında mezun olan Uzman Psikolog Şebnem Görker, yüksek lisans eğitimini 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Genetik Danışmanlık bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi sonrasında vakıf eğitim kurumunda uzun yıllar okul psikoloğu ve anaokulu müdürü olarak görev yaptı. Özel okullarda anaokulu koordinatörlüğü ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 2010-2016 yıllarında Küçük Şeyler Anaokullarından Kemerburgaz Küçük Şeyler Anaokulunun okul müdürlüğü görevini yaptı. Bu kurumlarda çocuklar, aileler ve eğitimciler ile çalıştı. Çocuklara uygulanan zeka ve kişilik test eğitimlerine katılarak sertifikalarını almıştır. Çocuk gelişimi, okul öncesi eğitim uygulamaları, iletişim becerileri ve eğitim yönetimi konularında eğitimler aldı.

sgorker@ustundokmenakademi.com
Psk. Elvin Akı Konuk

Psk. Elvin Akı Konuk

Rehberlik Koordinatörü
2009 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını yapmakta olup tez yazım aşamasını sürdürmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarında, özel hastane ve klinikte çocuk, ergen, yetişkin danışanlara yönelik psikolog olarak görev almıştır. Fransa ve Polonya’da Avrupa Birliği Projelerinde psikolog olarak bulunmuş ve proje koordinatörlüğünü yürütmüştür. Bilişsel Davranışçı Terapi, Sorun Çözme Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Ergenlerde Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı, Anne-Bebek Psikoterapisi, Motivasyonel Görüşme Teknikleri, Oyun Terapisi eğitimleri almıştır. Gençlerde Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Kısa Müdahale Tedavi Programının hazırlanmasına katkıda bulunmuş ve Türkiye Barolar Birliği Hayat Ağacı Projesinde psikolog olarak görev almıştır. Sağlık Bakanlığı’nın açmış olduğu Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetkilendirme Sertifikası Sınavını başarıyla geçip sertifika almaya hak kazanmıştır. Çocukların gelişimsel düzeylerini tespit etmek amaçlı Çocuk Değerlendirme Paketi, WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği), CAS Testi, MMPI Kişilik Testi, Rorschach Testi, D-10 Çizim Testi ve alana yönelik çeşitli test eğitimleri almıştır.

eaki@ustundokenakademi.com