Sizi Arayalım
Sizi Arayalım
Başvuru Formu
  • Küçükşeyler'den haberdar olmak istiyorum.
  • KVKK metnini okudum, onaylıyorum.
DAHA GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR OKUL OLMAK İÇİN,
ANAOKULLARI KÜÇÜKŞEYLER MARKASI ETRAFINDA TOPLANIYOR
KURUCULARIMIZ
MERHABA,
Küçükşeyler, güçlü ve zengin program kardeşliğine dayalı olan bir anaokulu zinciridir. Düşünme ve yaşama becerisinin temelinin anaokulunda atıldığı artık bilinen bir gerçek. İçinde bulunduğumuz acılı günlerde bilgisizlikten ve dürüstlük eksikliğinden kaynaklanan çürük temelli binalara esef ediyoruz. Küçükşeyler'de yaşama sağlam temeller atarak başlayacak çocuklarımız gelecekte sağlam temelli binalar inşa edeceklerdir.
Prof. Dr. ÜSTÜN DÖKMEN
KÜÇÜKŞEYLER ANAOKULLARI’NIN
KURULUŞ VE GELİŞİM ÖYKÜSÜ

Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi, 11 Mayıs 2005'te ailelere, çocuklara, gençlere, yetişkinlere ve şirketlere çeşitli hizmetler üretmek üzere Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Klinik Psk. Süleyman Hecebil tarafından kurulmuştur.

Küçükşeyler Anaokulu, 2006 yılında çocuklar için ilk olarak Ankara’da yola çıkmıştır. Çocuklar ve aileler için yola çıkardığımız eğitim projemiz kısa süre içinde ülkemizin dört bir yanına yayılmıştır. Okul öncesi eğitimdeki alışkanlıkları değiştirmeye, standartları belirlemeye, çocuklara ve ailelere söz vermiş olmanın bilinci ve sorumluluğu ile hizmet vermeye devam etmektedir.

SEKTÖRDEKİ BAĞIMSIZ ANAOKULLARINI BEKLEYEN TEHDİTLER?

• Fiyatta rekabet etmek zorunda kalınması

• Tanıtım ve pazarlama konularında yetersizlik

• Büyük kolejlerin sundukları fiziksel imkânların sunulamaması

• Sermaye gücü farkı nedeniyle kaliteli ve süreklilik gösteren bir kadro oluşturulamaması

• Okulların günlük ekonomik ve sosyal krizler karşısında işbirliği ve dayanışma ihtiyaçlarının karşılanamaması

• Denetlenme, değerlendirilme ve geri bildirim alma imkânlarının olmaması

• Mevcut zorlu rekabet koşulları nedeniyle eğitim kalitesi ve sürecine odaklanmak yerine sadece işletme açısından işleyişe odaklanılması

KÜÇÜKŞEYLER’İN
ALANA KATTIĞI DEĞERLER

Küçükşeyler Anaokulları;

• Okul öncesi eğitimin çocuklar için sadece iyi bir bakım yeri olmasının yanı sıra sistematik ve zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamı olduğunu topluma fark ettirdi.

• Bu alanda keşfe ve deneyime dayalı bir okul modeli ortaya çıkararak diğer tüm okullara örnek oldu.

• Okul öncesi eğitimde ölçülebilir, değerlendirilebilir ve denetlenebilir bir standart ortaya çıkardı (bina, sınıf ortamı, donanım, yönetim, öğretmen ve materyal). Bu sayede, KŞA markası ile marka etrafında toplanan okullar, denetlenen, kontrol edilen ve sürekli geliştirilen bir okul olma sürecinin parçası oldular.

• Kolejler dışındaki butik anaokullarının da kurumsallaşabileceğini gösterdi. Bu yaş grubu velilerindeki “okul öncesi eğitimin kolej anasınıflarında olması gerektiği” inancı yıkıldı.

• Anaokullarında dört yıllık fakülte mezunlarının çalışması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu tüm kamuoyuna dikkat çekti.

• Pandemi döneminde okul öncesi çocukların da uzaktan eğitime dâhil olabilecekleri bir program geliştirdi ve sürdürülebilir şekilde uyguladı. Kendine özgü eğitim programı ve yöntemleriyle ekran başında çocukların gelişim ihtiyaçlarını hız kesmeden karşıladı.

devamı
KÜÇÜKŞEYLER ANAOKULLARI
EĞİTİM SİSTEMİ VE PROGRAMI

Eğitim Modeli

Küçükşeyler Anaokulları, proje yaklaşımından esinlenerek, Türkiye’de okul öncesi eğitim alanında hazırlanmış en özgün eğitim programını sunmaktadır. Proje temelli öğrenme modelinin en küçük yaş gruplarından itibaren en iyi uygulandığı okullardan biriyiz.

Küçükşeyler Anaokulları olarak geliştirdiğimiz “otonom sınıf modeli”, çocukların; kendi davranışlarının sorumluluğunu aldıkları, karar verme sürecinde etkin oldukları sınıf ortamlarıdır.

Küçükşeyler Anaokullarında, çocuk, öğretmeninin rehberliğinde öğrenme sürecinin yapılandırıcısı, yürütücüsü ve değiştiricisidir.

Eğitim sürecimizde önemsediğimiz kavramlar şunlardır:

• Merak: Öğrenmek ve keşfetmenin temel koşulu ve en temel gelişim ihtiyacı olarak çocukta doğuştan gelen merakı sürdürmesini önemsiyoruz.

• Keşif: Merakın harekete geçirdiği keşfetme duygusu ile araştırmasına, duyularıyla harekete geçerek sorularının cevaplarını aramasını teşvik ediyoruz.

• Deneyim: Doğrudan, algıları ve etkinlikleriyle kazandığı bilginin beceri ve tutuma dönüşmesine öncelik veriyoruz.

• Boyutsallık (Bilimsel Farkındalık): Öğrencilerimizin, akılcılığı ve pozitif bilim mantığını sistematik olarak kullanmasını sağlıyoruz. Prof. Dr. Üstün Dökmen tarafından dünyada ilk kez ortay konan bir yaklaşım

• İyi İnsan Olma: Boyutsallık yaklaşımı içinde, öğrencilerimizin akılcı bir şekilde iyi insan olmaya çalışmaları yönünde farkındalık kazanmalarını ve iyi insanın duygularıyla tanışmalarını teşvik ediyoruz.

devamı
AVANTAJLARINIZ NELER OLACAK?

• Toplumun güvenini kazanmış, itibarlı bir marka olan Küçükşeyler Anaokullarının gücü

• Profesyonel bir sistemin varlığı

• Okulun kuruluşu, organizasyonu ya da yeniden organizasyonuna destek

• Kurumsal kimlik çerçevesinde hazırlanmış ve her yıl güncellenen tanıtım kampanyası çalışmaları (katalog, el broşürü, web sitesi, sosyal medya, iç ve dış mekân görselleri vb.)

• Okulun tanıtımı ve kayıt stratejilerinde rehberlik

• Öğretmen ve yönetici seçiminde danışmanlık

• Öğretmen ve yönetici eğitimleri

• Öğretmen ve yöneticilerin Küçükşeyler Anaokulları eğitim sistemine uyumu

• Okullardaki eğitsel sürecin birlikte planlanması, günlük plan desteği ve çok sayıdaki dokümanın paylaşımı

• Eğitim süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi

• Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Psk. Süleyman Hecebil ve Akademi uzmanları tarafından verilecek aile eğitimleri ve konferansları

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin organizasyonu ve süpervizyonu

• Okul geliştirme ve Akreditasyon modeli ile okul geliştirme hizmetleri

• Her an sizlere yardımcı olacak uzman bir kadronun varlığı ve profesyonel destek

• Veli memnuniyet araştırmaları

• Öğretmen - yönetici performans değerlendirmeleri

• Okulun ‘‘yerel’’ bir isim olmak yerine ‘‘ulusal’’ bir markanın parçası olması

devamı
KÜÇÜKŞEYLER ANAOKULLARI'NIN STANDARTLARI VE İŞLEYİŞİ:
“ÖNCE GÜVENLİK VE SAĞLIK”

• Marka ve eğitim işbirliği içinde bulunan tüm Küçükşeyler Anaokulları sene boyunca merkezi bir koordinasyon sistemi ile ortak bir dilde hareket eder.

• Güvenliği en üst düzeyde ele alarak hazırladığımız sınıf ortamlarımız, çocukların ve öğretmenlerin sıcak, olumlu etkileşim içinde oldukları, birbirlerinden ve birbirleriyle öğrendikleri duyarlı ortamlardır.

• Okullarımız çocuklarımızın sağlığını korumaya yönelik hizmetler sunar.

• ‘‘Hayat sağlıklı beslenmeyle başlar’’ mottosuyla yola çıkarak, yemek menüleri uzman diyetisyen tarafından hazırlanır.

• Alanında uzman eğitimciler tarafından dünyadaki gelişmeler takip edilerek hazırlanan bilimsel ve çağdaş bir program aracılığı ile çocuklarımızın öğrenme süreçleri adım adım planlanır.

• Proje temelli öğrenme yaklaşımıyla her ay farklı bir tema ile Küçükşeyler Anaokullarına özgü bir eğitim programı hazırlanır.

• Küçükşeyler Anaokullarında yarım gün İngilizce eğitim programı uygulanır. Program, Küçükşeyler Anaokullarına özgü olup, içerik temelli öğrenme modeli ile kendi okullarımız için özel olarak hazırlanan bir yabancı dil eğitim programıdır.

• Üniversitelerin "Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği" bölümlerinden mezun öğretmenlerle çalışılır.

• Tüm öğretmenlerimiz yoğun bir merkezi eğitimle yeni döneme hazırlanır. Akademik yıl içerisinde de destek eğitimleri devam eder.

• “Öğrenen Öğretmen Topluluğu” oluşturmak adına, yıl içerisinde aylık rutinlerde öğretmen toplantıları ve okuma çemberleri yapılır.

• Öğretmenlerimizin okul ortamındaki etkinlikleri, öğretmen çocuk etkileşimleri, sınıf iklimleri ve öğrenme alanlarındaki faaliyetlerinin niteliğini online ve fiziksel (sınıf içi-dışı) olarak gözlemlenir ve yapıcı geribildirimlerle öğrenme ortamları geliştirilir.

• Okullarımız, eğitim uzmanlarımız tarafından geliştirilen Okul Geliştirme ve Akreditasyon Sistemi ile denetlenir.

• Başta kurucularımız olmak üzere uzmanlarımız tarafından yıl boyunca; okullarımıza çeşitli konularda "Aile Akademisi" hizmeti verilir.

devamı
FRANCHISE KOŞULLARI

Sizi Nasıl Bir Süreç Bekliyor?

• Başvuru
• Doküman paylaşımı
• İlk görüşme
• Ön sözleşmenin imzalanması
• Bina ile ilgili fizibilite
• Marka ve eğitim işbirliği sözleşmesinin imzalanması
• Mimari projenin çizilmesi
• Bina hazırlığının başlaması
• Uygulama takviminin yapılması
• Tanıtım çalışmalarının başlaması
• Personel seçimi
• Tefrişatla ilgili çalışmalar
• MEB başvuru süreci ve okul açma izninin alınması
• Personelin hizmet içi eğitimi
• Franchise alacak kişi ya da kişilerin iyi bir geçmiş ve itibarının olması gerekli bir şarttır. Başvurularda adli sicil belgesi ve 250.000 TL'lik teminat mektubu verilmesi esastır.
devamı
TEMEL BEKLENTİLERİMİZ

EĞİTİM AÇISINDAN

• Markamızın eğitim anlayışı doğrultusunda eğitim verilmesi

OKUL BİNASI AÇISINDAN

• Binanın standartlarımıza göre en geç mayıs ayında bitirilmesi.
• Okul açma izniyle ilgili işlemlerin titizlikle yerine getirilmesi

PERSONEL AÇISINDAN

• Personele yönelik özlük işlemlerinin eksiksiz yerine getirilmesi

KURUMSAL KİMLİK AÇISINDAN

• Markamızın kurumsal kimliğine uymayan hiçbir materyalin kullanılmamas
devamı
Uzman kadromuzla okul kurucularımıza vereceğimiz başlıca hizmetler:
Okulun kuruluşu, organizasyonu ya da yeniden organizasyonu,
Öğretmen ve yönetici seçimleri,
Öğretmen ve yöneticilerin eğitimleri,
Eğitim felsefesi ve Yönder Okullarının vizyonuna uygun eğitimin planlanması
Okulun tanıtımı
Eğitim süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
Yıl boyunca öğretmenlere ve yöneticilere yönderlik - supervizyon
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin organizasyonu ve supervizyonu
Anne - baba eğitimleri
Veli memnuniyet araştırması
Ölçme - değerlendirme sisteminin kurulması ve danışmanlığı
Program geliştirme hizmetleri
Öğretmen - yönetici performans değerlendirmesi
Okulun (yönetici, öğretmen, program, kurumsal yapı vb.) güncellenmesi
KÜÇÜKŞEYLER’E KATILARAK REKABET GÜCÜNÜZÜ ARTTIRIN

Güçlü rekabetin olduğu bu sektörde, hizmet kalitesi ve standartı, hizmet pazarlama ve fiyatlandırması, güvenirlik ve sürdürebilirlik konularında Küçükşeyler Anaokulları markamızın rekabet gücünü ve işbirliği fırsatlarını sizlerle paylaşıyoruz.

BAŞVURU FORMU
İLETİŞİM
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. Çetintaş Apt. No: 265/3 Kadıköy / İstanbul
0216 463 24 50
info@kucukseyler.com.tr
www.kucukseyler.com.tr
2024 © Tüm Hakları Saklıdır.