Anne Babalara Notlar

GELİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Gelişim hem biyolojik faktörlerden hem de çevreden etkilenir.
 • Gelişimde bireysel farklılıklar söz konusudur. Her birey benzer süreçleri farklı dönemlerde yaşayabilir.
 • Gelişimde bir sıra vardır:
 • Gelişim baştan ayağa doğrudur. Çocuk önce başını tutmayı sonra oturmayı ardından yürümeyi öğrenir.
 • Gelişim içten dışa doğrudur. Çocuk önce nesneye uzanır, onu elleriyle kavrar daha sonra parmaklarını kullanmaya başlar.
 • Gelişim genelden özele doğrudur. Çocuk önce büyük kas kontrolünü ya da sonra küçük kas kontrolünü kazanır (önce ellerini kullanmayı daha sonra kalem tutmayı öğrenir)
 • Gelişimin hızı her yaşta aynı değildir.
 • Gelişim tüm alanlarıyla bir bütündür. Herhangi bir gelişim alanının aksaması diğer alanları da olumsuz etkileyebilir.
 • Gelişim devamlılık gösterir, yaşam boyu devam eder.


OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ TEMEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

BÜYÜK GRUP

 • Büyük yaş grubu çocukları öz- kontrol ve öz- bakım becerileri konusunda bağımsız hareket edebilir.
 • Öz-güven becerilerini çeşitli yollarla ifade edebilirler.
 • Yaşıtları ile rekabet içinde olmayı severler.
 • Yaşıt öğrenimi ve model alma belirgin özellikleri arasındadır.
 • Kuralları takip edebilirler ve kurallara uymamanın doğuracağı sonuçlardan haberdardırlar.
 • Halen somut düşünme dönemindedirler.
 • Mantık ve muhakeme becerileri iyi bir düzeye gelmiştir.
 • İlköğretime hazırlık aşamasında oldukları için okuma- yazmaya hazırlık, matematiksel işlemler, sayılar ve kavramlar ile ilgili çalışmalar ilgilerini çekmektedir.
 • Oynadıkları oyunlar artık daha uzun süreli, detaylı ve kurallıdır.
 • Mizah ve espri anlayışı gelişmeye başlar
 • Duygusal olarak hassas oldukları bir dönem yaşarlar ancak mantıklı açıklamalar yapıldığında durumu kabullenmekte sıkıntı çekmezler.

ORTA GRUP

 • Fiziksel aktivite ve beceriler ön plandadır,
 • Oldukça enerjiklerdir 
 • Kız ve erkek çocuklar hemcinsleri ile oynamayı daha çok tercih ederler
 • Cinsiyet algısı belirginleşmiştir
 • Problem çözme becerileri, inisiyatif kullanma, kendi sınırlarını görme, sorgulama, soru sorma özellikleri ön plandadır
 • Hayali arkadaşlıklar, bazı kaygı ve korkuların görülebildiği bir dönemdir
 • Orta grupta bulunan çocukların oyuncak, malzeme ve materyaller seçimleri ve kullanımları sosyal- duygusal gelişimleri açısından önemli bir role sahiptir.
 • Alıcı dil ve ifade ediş becerileri hızla ilerleyen kelime dağarcıkları ile birlikte oldukça iyi düzeydedir

KÜÇÜK GRUP

 • Benmerkezci dönemdedirler
 • Dil gelişimleri oldukça hızlıdır
 • Sosyal iletişimin ve arkadaşlık kurmanın adımlarını atarlar
 • Ne? Neden? Ne zaman? Ne için? Nereden? Gibi soruları sıklıkla sorarlar
 • Soyut kavramlar ve kelimeleri merak etmeye başlar
 • Cinsiyetlerinin temel özelliklerini anlamaya başlarlar
 • Tuvalet eğitimini kazanırlar
 • Hayal güçlerini çok aktif kullanırlar
 • Öz bakım becerilerinin çocuk tarafından daha bağımsız şekilde gerçekleştirildiği bir yaş dönemidir.


ÇOCUĞUM İÇİN NASIL OYUNCAKLAR TERCİH ETMELİYİM?

 • Cinsiyeti takdir eden ama ayrımcılığa teşvik etmeyen
 • Farklılıkları anlatan ama önyargı uyandırmayan
 • Destekleyen, motive eden, cesaretlendiren ama zorlamayan
 • Eğlendiren, geliştiren, rekabet ettiren ama hırslandırmayan
 • Heyecanlandıran, teşvik eden ama şiddete yöneltmeyen


ÇOCUĞUMUN YAŞ DÖNEMİNE UYGUN NASIL KİTAPLARI TERCİH ETMELİYİM?

Çocuğunuz için;

 • Resimleri net, anlaşılır, eğer metin varsa onunla uyumlu
 • Baskı kalitesi yüksek
 • Çocuğun yaş ve gelişim seviyesine uygun
 • Dil- yazım kurallarına uygun
 • İfade bozukluğu olmayan
 • Kavram kargaşasına yol açmayan
 • Direk mesajlar içermeyen
 • Çocukta korku, kaygı, endişe uyandırmayan kitaplar seçmenizi öneriyoruz.

KÜÇÜK GRUP

 • Temel kavram kitapları
 • Resimli hikaye kitapları
 • Kukla, 3 boyutlu materyal, renk, doku, ses içeren kitaplar

ORTA GRUP

 • Masal- Hikaye kitapları
 • Kavram Kitapları
 • Çocuğun ilgi ve merakına yönelik bilgilendirici kitaplar
 • Etkinlik kitapları

BÜYÜK GRUP

 • Masal- Hikaye kitapları
 • Kavram Kitapları
 • Çocuk ansiklopedileri
 • Seri kitaplar, dergiler ve yayınlar


HANGİ BECERİLERİ NASIL MATERYALLERLE DESTEKLEMELİYİM?
Aşağıda paylaşılan beceri alanları ve ilgili materyalleri birer öneri niteliğindedir. Çocuğunuz için oyuncak- materyal seçerken sizlere yol gösterebilir. Hangi yaş grubu olursa olsun çocuğun etrafında çok fazla oyuncak bulunması gereğinden fazla uyaran alması anlamına gelir. Oyuncakları daha küçük gruplara ayırarak 2-3 haftalık periyodlarda değişim sağlayarak çocuğunuzun karşısına çıkarabilirsiniz.
Alışverişe gittiğinizde çocuğunuzun pek çok oyuncağı aynı anda istemesi normal bir davranış olabilir, ancak bunu sınırlayabilmek için seçenekleri 2-3’e indirip içlerinden birini tercih etmesi için yönlendirebilirsiniz. Böylece hem çocuğunuzun kendi tercih hakkına saygı duymuş, hem de aşırı tüketime ve sınırsızlığa bir engel koymuş olursunuz.
 
SANAT BECERİLERİ:

 • —Çizim ve boyama araç- gereçleri
 • Üç boyutlu ürünler (kil, oyun hamuru, ahşap, dokuma)
 • Artık materyallerle kolaj
 • Boya çeşitleri
 • Çeşitli ebatlarda fırçalar, kalemler
 • Kum

İLETİŞİM BECERİLERİ

 • Figürler (hayvan- insan vb)
 • Kuklalar
 • Kuklalı kitaplar
 • Oyuncak telefonlar
 • Oyuncak bebek

MÜZİK- RİTM BECERİLERİ

 • Çeşitli dillerde şarkılar
 • Marakas
 • Ksilefon- Metalofon
 • Çelik Üçgen
 • Zil
 • Kastanyet
 • Artık materyallerle oluşturulan ritm aletleri (Marakas vb)

BÜYÜK KAS GELİŞİMİ

 • Arabalar
 • Bloklar
 • Legolar
 • İp atlama ve ip oyunları
 • Oyuncak Bowling
 • Top